Terveydenhuolto ja lääketieteelliset laitteet

Ratkaisuja, jotka vauhdittavat innovaatioita


Todellisuus on vahvasti kilpailusuuntautunutta. Erityistuntomerkkeinä alalla ovat upeat innovaatiot ja viranomaisten asettamat rajoitteet.  Yrityksen on oltava dynaaminen, nopea ja joustava kilpaillakseen tehokkaasti – ja sillä on paljon vähemmän varaa erehdyksiin ja tuotannon pysähdyksiin kuin muilla valmistuksen aloilla.

Logistiikkaratkaisumme auttavat virtaviivaistamaan toimintoja, mikä on kilpailuetuna välttämätön. Olipa suunta sitten taaksepäin tai eteenpäin, toiselle puolelle kaupunkia tai ulkomaille, älykkäämmän logistiikan avulla voidaan automatisoida prosesseja, parantaa suhteita, pienentää kustannuksia ja parantaa tuottoa.


CDC Software: The Customer-Driven Company™